ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между ФИТНЕС КЛУБОВЕ “ФЛАЙС“ (наричани за краткост Клубът) и техните посетители (клиенти) по повод предоставянето на спортни и рекреационни услуги. Посетителите (клиентите) са длъжни да се запознаят с него при посещение във фитнес клуба, тъй като е възможно той да съдържа текстове, специфични за предоставяните в конкретния обект услуги.

 

Клиентът, заплатил абонаментна карта или еднократно посещение, декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите правила и ценовата политика на Клуба, а също така се задължава да ги спазва и да носи отговорност за тяхното нарушаване!

 

В клуба не се разрешава достъп на лица под 10-годишна възраст. Единствено изключение се допуска, когато лицето е участник в групово занимание, конкретно предназначено за деца.

 

Лица между 10 г. и 13 г. задължително тренират в Клуба с пълнолетен придружител – (родител/настойник) и/или фитнес инструктор!

 

За достъп до услугите на Клуба от лица на възраст между 14 г. и 18 г. е необходимо техен родител/ настойник писмено да декларира изричното си съгласие детето му да тренира в Клуба без придружител. Бланка на декларацията може да бъде получена на рецепцията на Клуба.

 

В Клуба не се разрешава достъп на лица, които не тренират във фитнес залата или не участват в групово занимание.

 

При неспазване на конкретно правило или редица правила фитнес клуб „Флайс” има право да забрани достъпа на нарушителите до всички клубове от веригата, като управителят индивидуално реши дали ще възстанови или не остатъка от неизползвани тренировки на клиент със закупен абонамент.

 

ДОСТЪП ДО ЗАЛАТА

 

Клубът предлага на своите посетители възможност за заплащане на еднократно посещение или закупуване на абонаментен план, който може да бъде месечен или годишен.

 

Абонаментите, предлагани от Клуба не са обвързани със сключване на договор. Те се прекратяват автоматично с изтичане на валидността им.

 

Абонаментната карта е пропуск за Клуба. Показването ѝ на рецепция е задължително !

 

До Клуба не се допускат лица, непредставили абонаментна карта или незаплатили еднократно посещение

 

Абонаментните карти са поименни и не се предоставят на други лица! Предплатените с тях услуги могат да се ползват само от притежателя им.

 

Цената на абонаментния план за фитнес се определя спрямо нивото на конкретния обект. Меродавни за неговата оценка са локацията и нивото на оборудването му. Най-ниското ниво на достъп предоставя такъв до всички фитнеси на същото ниво. За ползване на фитнес услугата, предоставяна от обектите в цялата ни структура, е необходимо Клиентът да притежава абонаментен план за фитнес от най-високо ниво. Разглеждани във възходящ ред, обектите по нива са, както следва:

 

– Първо ниво – Нови Искър и Студентски град;
– Второ ниво – Манастирски ливади, Младост 4, Дружба;
– Трето ниво – Стрелбище, Младост 1, Княжево, Красна поляна;
– Четвърто ниво – Премиум Амая, Премиум Надежда, Премиум Скай сити, Премиум Хаджи Димитър, Премиум Веслец;
– Пето ниво – Премиум Милениум.

 

Годишният абонамент за фитнес, закупен в обект от Второ ниво, е валиден и в клубовете от Трето ниво на достъп.

 

Заплащането се извършва предварително в брой или по банков път в български лева! За ползване услугите на обект от по-високо ниво, клиентът трябва да „надгради“ притежавания от него абонаментен план като доплати разликата между стойността на двете нива, така че общата стойност на плана му да покрие цената на по-високото ниво.

 

Клиентите на Клуба нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на Услугите, включително, ако някой клиент не е използвал предоставените услуги в периода на валидност на клубната му карта!

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИТНЕС КЛУБА

 

Клубът има право да променя настоящите правила и ценовата си политика по всяко време. Обновяването на такива условия може да отнеме технологично време, с оглед на което клиентите следва да отправят запитване до персонала на Клуба за актуални оферти.

 

Клубът има право да променя графика на груповите занимания. За оптимална информираност препоръчваме на посетителите да правят резервация за избрания от тях клас посредством регистрация в нашия сайт или в мобилното ни приложение Flais Fitness.

 

Клубът следва да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители.

 

Клубът си запазва правото да преустановява достъпа на посетители до отделни помещения или до цялата територия на Клуба, поради реализиране на заснемания или други мероприятия.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

 

Посетителите са длъжни да се съобразяват с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Фитнес клуб „Флайс“, както и сами да следят за промени в настоящите правила и ценовата политика на Клуба.

 

Със заплащането на кърпа на рецепция вие я наемате и се задължавате да я върнете преди да напуснете Клуба.

 

Всеки трениращ е длъжен да не пречи с действията и поведението си на тренировката на останалите посетители!

 

За личния комфорт на посетителя и останалите клиенти следва всеки да пази чистота във фитнеса, залите за групови класове, съблекалните и тоалетните.

 

Всеки трениращ е длъжен да се съобразява с останалите спортуващи в залата, като застава на достатъчно разстояние от тях, позволяващо безопасно изпълнение на упражненията!

 

Използването на помещенията на Клуба от посетители с цел извличане на доходи или други облаги е забранено.

 

Във всички помещения на Клуба е забранено пушенето на тютюневи изделия, бездимни и електронни цигари.

 

Посетителите следва да свалят от себе си всички предмети, които могат да представляват опасност при заниманията във Фитнес залата или залите за групови активности.

 

ЛИЧНИ ВЕЩИ

 

Всеки клиент носи отговорност за личните си вещи.

 

Клубът, неговите собственици и служители не носят отговорност за изчезнали вещи . По време на пребиваването си в Клуба, клиентите трябва да оставят личните си вещи и дрехи в шкафчетата и сейфчетата си. Влизането за провеждане на тренировка в залите на Клуба със спортни чанти, раници и пликове е забранено.

 

Не е разрешено внасянето на хранителни продукти, напитки и медикаменти в Клуба.

 

Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение.

 

След края на работното време с клиенти на Клуба всички заключени шкафчета се отключват от служител.

 

Забравени вещи се пазят на територията на Клуба една седмица след намирането им.

 

Клубът, неговите собственици и служители не носят отговорност за целостта на автомобила, намиращото се в него имущество и за евентуални щети, причинени по време на пребиваването му на паркинга на фитнеса.

 

ИМУЩЕСТВОТО НА КЛУБА

 

Посетителите на Клуба носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използваните от тях уреди и аксесоари, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на Клуба.

 

В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Клуба, клиентите са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество в пълен размер в срок от 3 дни от повреждането, чрез заплащане в брой или по банков път.

 

Забранено е кърпи, наети от рецепция, да се оставят на пода. При нарушаване на правилото посетителят заплаща глоба в размер на 10,00 лева.

 

Задължително е връщането на чиповете, както и на ключетата от гардеробчета и сейфчета след ползването им!

 

Забранено е посетителите самостоятелно да регулират климатичната и вентилационната система на залата, да подбират музикалния съпровод и силата на звука.

 

В залите за групови занимания не е позволено използването на музикалното и друго техническо оборудване в отсъствието на инструктора.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА КЛУБА

 

Всеки трениращ е длъжен да използва уредите по предназначение.

 

При невъзможност клиентът сам да настрои някой от уредите за своите нужди или при съмнение за безопасността на настройката, следва да повика инструктора или друг служител на Клуба!

 

В случай че трениращият открие неизправност на даден уред, трябва незабавно да уведоми инструктора на фитнес залата или друг служител на Клуба.

 

Не се допуска претоварване на уредите с допълнителни тежести извън нормата.

 

Забранено е да се докосват движещите се части на уредите.

 

Упражнения със свободни тежести трябва да се изпълняват на разстояние не по-малко от 1,5-2 метра от стъкла и огледала.

 

Забранено е да се оставят бутилки с вода върху уреди, включени към електрическата мрежа.

 

Необходимо е особено внимание вещи на трениращия и части от тях (бижута, ципове, връзки и др. подобни) да не попаднат върху движещите се части на уредите.

 

В началото на тренировката върху бягащата пътека спортуващият трябва да застане на подложките покрай движещата се лента, да зададе минимална скорост и да започне тренировката след задвижването на лентата. Не трябва да се слиза от тренажора преди пълното спиране на лентата.

 

След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване на специално предназначените за това места.

 

С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Фитнес Клубът има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени уреди, услуги или помещения.

 

ХИГИЕНА

 

Посетителите на Клуба следва да спазват правилата за обща хигиена и чистота във всички помещения на Клуба.

 

За тренировките в Клуба е необходимо клиентите да имат подготвени за тази цел чисти дрехи и обувки, специално предназначени за Клуба и които не се ползват извън него. Не се разрешава влизане в помещенията на Клуба с връхни дрехи и обувки, ползвани навън. Администрацията на Клуба има право да не допусне на тренировка клиент с външни обувки.

 

Забранено е да се тренира бос или с отворени обувки с плъзгащи се подметки, в това число, но не само, джапанки, обувки на ток и обувки с дизайн, създаващ предпоставки за нараняване.

 

Не е разрешено влизане във фитнес залата и залите за групови тренировки с обувки, които могат да разрушат покритието на пода, по друг начин да променят неговите свойства, да оставят следи.

 

Забранено е да се ляга върху уредите без дрехи.

 

Задължително е ползването на кърпа за уредите.

 

Всеки посетител трябва да ползва душовете с чехли срещу подхлъзване и за по-добра лична хигиена.

 

ЗДРАВЕ

 

Клубът, собствениците и служителите не носят отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето.

 

Лицата със здравословни проблеми са длъжни преди да използват уредите, съоръженията, сауната, парната баня и солариума, да се консултират с лекар, като използването им става на тяхна отговорност!

 

При избора на упражнения, тежести, индивидуални или групови занимания всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си! Клубът, собствениците и служителите не носят отговорност при травми и наранявания!

 

При участие в индивидуални и групови занимания Клубът, собствениците и служителите не носят отговорност за случайни или небрежно причинени наранявания от самия участник или някой от другите клиенти!

 

Преди и след излагане в солариума е препоръчително използването на слънцезащитен крем.

 

Клубът не поема отговорност при проява на кожни раздразнения или изгаряния, получени вследствие на несъобразяване от страна на клиента с препоръките за ползване на солариум.

 

Клубът, собствениците и служителите не носят отговорност за вреди, причинени от действия (бездействия) на трети лица, както и в случай че причина за вредите, включително за здравето, е нарушаването на правилата за ползване на фитнес оборудването и разпоредбите на настоящия Правилник.