ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между ФИТНЕС КЛУБ “ФЛАЙС“ и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги в спортната зала. Посетителите (клиентите) са длъжни да се запознаят с него при посещение във фитнес залата, тъй като е възможно той да съдържа текстове, специфични за предоставяните в конкретния обект услуги.
 2. Клиентът, закупил индивидуална карта или посещение декларира, че е запознат и се съгласява с настоящите правила и ценовата политика на Клуба, а също така се задължава да ги спазва и да носи отговорност за тяхното нарушаване!
 3. Лица под 15 г. не се допускат в залата без придружител!
 4. При неспазване на правила фитнес клуб „Флайс” има право да забрани достъпа на нарушителите в обекта!
 

ДОСТЪП ДО ЗАЛАТА

 
 1. Клубът предлага на своите посетители възможност за закупуване на абонаментен план, който може да бъде месечен или годишен. Вашата абонаментна карта е пропуск за Клуба. Показвайте я на рецепцията!
 2. До Клуба няма да се допускат лица, непредставили абонаментна карта.
 3. Абонаментната карта е Ваша собственост.
 4. Абонаментните карти са поименни и не се предоставят на други лица!
 5. Цената на абонаментния план за фитнес се определя спрямо нивото на конкретния обект. Меродавни за неговата оценка са локацията и нивото на оборудването му. Най-ниското ниво на достъп предоставя такъв до всички фитнеси на същото ниво. За ползване на фитнес услугата, предоставяна от обектите в цялата ни структура, е необходимо Клиентът да притежава абонаментен план за фитнес от най-високо ниво. Разглеждани във възходящ ред, обектите по нива са, както следва:
  – Първо ниво – Нови Искър и Студентски град;
  – Второ ниво – Манастирски ливади, Младост 4, Дружба, Хаджи Димитър;
  – Трето ниво – Стрелбище, Младост 1, Веслец, Княжево, Красна поляна;
  – Четвърто ниво – Премиум Амая, Премиум Надежда, Премиум Скай сити;
  – Пето ниво – Премиум Милениум.
  Годишният абонамент за фитнес, закупен в обект от Второ ниво, е валиден и в клубовете от Трето ниво на достъп.
 6. Заплащането се извършва предварително в брой или по банков път в български лева! За ползване услугите на обект от по-високо ниво, клиентът трябва да „надгради“ притежавания от него абонаментен план като доплати разликата между стойността на двете нива, така че общата стойност на плана му да покрие цената на по-високото ниво.
 7. Клиентите на Клуба нямат право да изискват връщане на пълната или частична стойност на Услугите, включително, ако някой клиент не е използвал предоставените услуги в периода на валидност на клубната му карта!
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИТНЕС КЛУБА

 
 1. Клубът има право да променя настоящите правила и ценовата си политика по всяко време. Обновяването на такива условия може да отнеме технологично време, с оглед на което клиентите следва да отправят запитване до персонала на Клуба за актуални оферти.
 2. Да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове.
 3. Да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители.
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

 
 1. Да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Фитнес клуб „Флайс“, както и сам да следи за промени в настоящите правила и ценовата политика на Клуба.
 2. Всеки трениращ е длъжен да не пречи с действията и поведението си на тренировката на останалите!
 3. Всеки трениращ е длъжен да се съобразява с останалите трениращи в залата, като застава на достатъчно разстояние от тях, позволяващо безопасно изпълнение на упражненията!
 

ЛИЧНИ ВЕЩИ

 
 1. Всеки клиент носи отговорност за личните си вещи.
 2. Администрацията на Клуба не носи отговорност за изчезнали вещи от залата и съблекалнята.
 3. По време на пребиваването си в Клуба, клиентите трябва да оставят личните си вещи и дрехи в шкафчетата.
 4. Влизането в залите на Клуба със спортни чанти, раници и пликове е забранено.
 5. Не е разрешено внасянето на хранителни продукти, напитки и медикаменти.
 

ИМУЩЕСТВОТО НА КЛУБА

 
 1. Клиентите на Клуба носят материална отговорност при изгубване или повреждане на използвания от тях инвентар, както и за нанасяне на щети на всякакво друго имущество на Клуба.
 2. В случай на повреждане или нанасяне на щети на имуществото на Клуба, клиентите са длъжни да възстановят стойността на повреденото имущество в пълен размер.
 3. Задължително е връщането на ключетата от съблекалнята след ползването им!
 4. Забранено е самостоятелно да регулирате климатичната и вентилационната система на залата, да подбирате музикалния съпровод и силата на звука.
 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

 
 1. Всеки трениращ е длъжен да използва уредите по предназначение!
 2. При невъзможност да настроите някой от уредите за Вашите нужди или при съмнение за безопасността на настройката, моля, повикайте инструктора или човек от персонала!
 3. Не се допуска претоварване на уредите извън нормата с допълнителни тежести.
 4. В началото на тренировката върху бягащата пътека трябва да застанете на подложките покрай движещата се лента, да зададете минимална скорост и да започнете тренировката след задвижването на лентата. Не трябва да слизате от тренажора преди пълното спиране на лентата.
 5. След привършване на упражненията трениращият е длъжен да прибере използваното от него спортно оборудване на специално предназначените места.
 

ХИГИЕНА

 
 1. Молим Ви да спазвате правилата за обща хигиена и чистота във всички помещения на Клуба.
 2. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Фитнес Клубът има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.
 3. За тренировките в Клуба е необходимо да имате специално предназначени за тази цел дрехи и обувки. Не се разрешава влизане в помещенията на Клуба с връхни дрехи и обувки от улицата. Администрацията на Клуба има право да не Ви допусне на тренировка с външни обувки.
 4. Забранено е да се ляга върху уредите гол.
 5. Задължително е ползването на кърпа за уредите.
 

ЗДРАВЕ

 
 1. Клубът не носи отговорност за вреди, свързани с влошаване на здравето, ако здравословното състояние на някой клиент се е влошило в резултат на остро, заболяване, обостряне на травма, последици от претърпяна операция или хронично заболяване, които той е имал преди да посещава Клуба. Лицата със здравословни проблеми са длъжни преди да използват уредите, съоръженията, сауната и солариума, да се консултират с лекар, като използването им става на тяхна отговорност!
 2. При избора на упражнения, тежести, индивидуални или групови занимания, всеки трениращ трябва да се съобразява с възможностите си и с моментното състояние на организма си! Клубът не носи отговорност при травми и наранявания!
 3. При участие в индивидуални и групови занимания Клубът не носи отговорност за случайни или небрежно причинени наранявания от самия участник или някой от другите участници в групата!