Противоепидемични правила

Уважаеми клиенти,

      Работата на Фитнеси „ФЛАЙС” е организирана в абсолютно спазване на противоепидемичните мерки.

Осигурена е максимална хигиена чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно.

Осигурени са специални системи за пречистване и дезинфекция на въздуха, известни като анионнни кислородни концентратори. Те са най-новата разработка за 98% инактивация на коронавирус и други вируси във въздушна среда. Машините обогатяват съдържанието на кислород във въздуха. 

  Филтрите на климатиците и вентилацията се почистват, съобразно изискванията.

Осигурени са всички предпазни средства за служителите. 

Осигурени са дезинфектанти за клиентите на рецепцията и в съблекалните.

Осигурени са дезинфектанти в залата, с които клиентите да почистват сами контактните повърхности на уредите преди и след употребата им.

 

Задължителни хигиенни мерки и условия за тренировки във фитнес център „ФЛАЙС”

Посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект. 

Посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра.

Посетителите следват указанията на служителите.

 Посетителите задължително спазват дистанция помежду си от 1,5 м. при изчакване на рецепцията и във всички помещения на фитнес центъра.

Посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра. 

Посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.

Посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра (върху уредите и за баня).

Не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица.

Тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Посетителите сами почистват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности.                                                                                   
Посетителите изхвърлят собствените си отпадъци в поставените за целта кошчета.                                                                  Груповите занимания се посещават с предварително записване, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м. (максимум 10 души).