Противоепидемични правила

Уважаеми клиенти,

Работата на Фитнеси „ФЛАЙС” е организирана в абсолютно спазване на противоепидемичните мерки.

☝ Осигурена е максимална хигиена чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно.

☝ Осигурени са специални системи за пречистване и дезинфекция на въздуха, известни като анионнни кислородни концентратори. Те са най-новата разработка за 98% инактивация на коронавирус и други вируси във въздушна среда. Машините обогатяват съдържанието на кислород във въздуха. 

☝  Филтрите на климатиците и вентилацията се почистват, съобразно изискванията.

☝ Осигурени са всички предпазни средства за служителите. 

☝ Осигурени са дезинфектанти за клиентите на рецепцията и в съблекалните.

☝ Осигурени са дезинфектанти в залата, с които клиентите да почистват сами контактните повърхности на уредите преди и след употребата им.

Задължителни хигиенни мерки и условия за тренировки във фитнес център „ФЛАЙС”

☝Посетителите трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в спортния обект. 

☝Посетители със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена телесна температура не се допускат във фитнес центъра.

☝Посетителите следват указанията на служителите.

☝Посетителите задължително спазват дистанция помежду си от 1,5 м. при изчакване на рецепцията и във всички помещения на фитнес центъра.

☝Посетителите извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане във фитнес центъра. 

☝Посетителите задължително тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата.

☝Посетителите задължително носят собствена кърпа, която използват във фитнес центъра (върху уредите и за баня).

☝Не се допуска осъществяване на физически контакт със служители и други лица.

☝Тренировките с персонален фитнес инструктор се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. 

☝Посетителите сами почистват използваните от тях уреди и аксесоари с наличните дезинфектанти, като почистват техните контактни повърхности.

☝Посетителите изхвърлят собствените си отпадъци в поставените за целта кошчета.

☝ Груповите занимания се посещават с предварително записване, така че да не се превиши капацитетът на залата при спазване на дистанцията от 1,5 м. (максимум 10 души).