Как да определим критичните точки при вдигането на тежести?

Определянето на критичните точки при вдигането на тежести е от особена важност, за да се атакува слабото звено във веригата на движение и да се подобри ефективността на упражненията. Когато преминете през базовото силово обучение за клекове, преси и мъртва тяга, тази статия ще ви помогне да подобрите възможностите си.

Често срещан проблем в пауърлифтинга е т. нар. „точка на залепване“. Тя се намира там, където движението за момент спира и продължава напред с леко прекъсване. Правилното ѝ третиране, изисква използването на специфични варианти на движение, които третират точката чрез различни променливи до постигането на „приспособима съпротива“. Целта е да се заздрави слабата точка и да се усили ефективността на упражнението.

Съществува тактика на пауза в дадена точка от вдигането, която може да даде резултати, когато се извършва правилно. Този подход е нож с две остриета и може да има обратен ефект, ако не знаете какво правите, ето защо, трябва да я използвате само ако е предписана умишлено и логично.

Например, ако спрете под коляното, при изпълнение на мъртва тяга, паузата може да ви научи да държите бара по-близо. С този подход можете да постигнете по-добър модел на движение, чрез разчупване на движението в отделни части.

Ако забавите за момент движението при излизане от клек, еластичната енергия ви дава време да обърнете внимание на генерирането на повече плътност. В този случай, паузата може да ви позволи да контролирате по-добре прехода от ексцентрична към концентрична фаза, когато се връщате към обикновени клекове.

Техническите грешки при вдигането са най-честата причина за залепване в определени точки по линията на движение. Това важи с още по-голяма сила при максимални натоварвания. Често срещана грешка при максималните натоварвания е преместването и огъването на гръбнака при мъртва тяга.
Изометричното натискане в точката, където сте слаби е добър начин да придобиете повече сила в точката на залепване.

Използването на вариации на главните движения може да ви помогне да подобрите техниката си. Поддържането на правилна позиция на глутеусите, изисква съзнателно фокусиране и е от изключителна важност за правилното изпълнение на движението.

Променливата съпротива, под формата на използване на вериги и ленти, обикновено се използва за адресиране на точката на залепване. Чрез добавянето на вериги към щангите, повече връзки се разгъват от земята, при повдигане от земята по време на концентричната фаза, което прави товара по-тежък. По подобен начин, чрез лентите, прикрепени към лоста и закотвени за пода, съпротивлението се увеличава по време на концентричната фаза, когато лентите се разтеглят.

Всеки от методите променя кривата на съпротивление на движението и обикновено клекът е най-труден в средата, а мъртвата тяга е тай-тежка под коляното.

Генерирането на по-голяма сила, преди достигането до слабата точка, може да ви помогне да се пренесете през точката на залепване чрез инерция. Традиционното обучение за съпротивление е добър начин да увеличите силата си, но то дава дори по-добри резултати, когато добавите упражнения, насочени към подобрението на скоростта. Лентите и веригите увеличават съпротивлението и правят по-лекия товар по-тежък, в близост до точката на блокиране. По този начин, лентите и веригите могат да ви помогнат да ускорите темпото по целия диапазон на движение.

Опитът сочи, че в действителност, точките на залепване не се променят. Но точното им фиксиране, може да ви помогне да увеличите силата си и да вдигате повече, въпреки съществуването им.

Искате да достигнете до следващото ниво във вашата физическа култура? Разгледайте абонаментните ни планове и се консултирайте с нашите инструктори.