Интервална тренировка с Красимир Маринов

При интервалните тренировки натоварването е ниско, а продължителността – голяма. Разпределят се на около 4 кръга с по няколко упражнения с продължителност 60 сек работа за всяко едно от тях. Тези тренировки безусловно са добри за укрепване на организма, подобряват капацитета на сърдечносъдовата система и белите дробове. Чрез тях наистина се топят килограми.