Игра – Нова локация Флайс

Флайс Надежда игра

Условия за играта

Организатор:
Верига Фитнес клубове Флайс

Кампания:
Игра по случай предстоящо откриване на нова Флайс локация в средата на 2022 г.

Играта се провежда паралелно във Фейсбук и Инстаграм

Продължителност на кампанията:
от 6 до 30 януари (включително) 2022 г.

Условия за участие във Фейсбук и Инстаграм:
1. Участниците трябва да отговорят правилно в коментар под поста на въпроса – Къде ще бъде новата локация на Фитнес Флайс?

Желаещите имат право да се включат в играта и във Фейсбук и в Инстаграм с по 1 коментар.

Общ награден фонд за Фейсбук и Инстаграм:

  • 1 тримесечна карта за фитнес
  • 1 едномесечна карта за фитнес
  • 1 кофа протеин

 

Теглене на печелившите:
Победителите ще бъде изтеглени на случаен принцип, измежду всички участници, отговорили правилно на въпроса във Фейсбук и в Инстаграм на 31 януари 2022 г., след 12.00 ч. и ще бъдат обявени в профилите ни в социалните мрежи.

* Спечелените награди са индивидуални и не могат да се преотстъпват на други лица. Те могат да бъдат използвани само от печелившите.
* Настоящите условия не могат да се комбинират с други оферти и промоции.
* Победителите могат да получат своята награда в рамките на един месец след като са я спечелили. Ако тя не бъде потърсена в посочения срок, те автоматично губят правото си да се възползват от нея.