Полезно

В следващите няколко понеделника нашият инструктор Влади ще представя по няколко упражнения за различни мускулни групи, които са подходящи както за начинаещи мъже така и за жени....

В следващите няколко понеделника нашият инструктор Влади ще представя по няколко упражнения за различни мускулни групи, които са подходящи както за начинаещи мъже така и за жени....

През лятото на 2020 г. Фитнес Флайс изпълни тримесечен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност", чиято основна дейност бе насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. ...