Блог

В следващите няколко понеделника нашият инструктор Влади ще представя по няколко упражнения за различни мускулни групи, които са подходящи както за начинаещи мъже така и за жени....

В следващите няколко понеделника нашият инструктор Влади ще представя по няколко упражнения за различни мускулни групи, които са подходящи както за начинаещи мъже така и за жени....

През лятото на 2020 г. Фитнес Флайс изпълни тримесечен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност", чиято основна дейност бе насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. ...

През лятото на 2020 г. Фитнес Флайс изпълни тримесечен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност", чиято основна дейност бе насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19....

През лятото на 2020 г. Фитнес Флайс изпълни тримесечен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност", чиято основна дейност бе насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. ...

С мисъл за вас, инвестирахме в закупуването на специални системи за пречистване и дезинфекция на въздуха, известни като анионнни кислородни концентратори. Вижте повече за тях тук >...