Анионният кислород е ефективен метод за борба с вирусите

anionen kislorod - metod za borba s virusite

„Аннионият кислород е ефективен метод за инактивация на коронавирус SARS-CoV-2“
Робърт Смит, изпълнителен директор на Quail Systems.

Доказано е, че анионният кислород деактивира някои от най-устойчивите вируси, включително норовирус, ротавирус и вирус Norwalk. SARS-CoV-2 е коронавирус с липидна обвивка, което всъщност улеснява инактивирането му, в сравнение с цитираните вируси, предизвикващи сериозни инфекциозни заболявания. В предишни проучвания 99% от тези устойчиви вируси са били инактивирани от анионен кислород, като са получили видими щети върху протеините си обвивки след 30 секунди.

Анионият кислород получен от озона, може да бъде решаващо средство за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на SARS-CoV-2. Коронавирус SARS–CoV-2 е геномно подобен на вируса на SARS-CoV-1. Поради това се прогнозира, че анионият кислород ще бъде също толкова ефективен за предотвратяване и контрол на разпространението на новия щам на коронавируса SARS.

Десетилетия наред виждаме, че анионият кислород е най-сигурният и рентабилен вариант за защита на хората при инактивиране на опасни вируси.

Третирането на въздух, както и на труднодостъпни повърхности с анионен кислород е доста проста и лека процедура. Анионият кислород получен при разпадането на озон се смесва с околния въздух или се инжектира в потока подаван въздух и от там лесно се разпределя до където е необходимо.

Нивото на инактивация зависи изцяло от прилаганата стойност на СТ, която се изразява чрез концентрацията на озона, умножена по времето на експозиция. Ефективността на инактивацията зависи от вида на третирания вирус, но може да се очаква намаление с 90% при анионна плътност 500 000 до 3 000 0000 /sm3 получена при концентрация на озона от 0,05 до 2,0 ppm при време на експозиция от 5 до 60 минути, в зависимост от обема на въздуха на помещението.

Увеличаването на концентрацията на озон значително намалява необходимото време на експозиция, както и увеличава степента на инактивиране / смъртност на вируса/.
8-часовата гранична стойност за експозиция на озон за хора на работно място обикновено е 0,12 ppm и се регулира от контролните органи. Следователно по време на инактивационния цикъл при по-високи концентрации не се допуска влизане в зоната за обработка. Безопасното ниво на озон е по-малко от 0,06 ppm.

С мисъл за вас, ние от Фитнеси Флайс инвестирахме в закупуването на анионни кислородни концентратори за пречистване и дезинфекция на въздуха, които инактивират 98% от вирусите в затворени помощения и ги обогатяват с кислород.
Очакваме ви!